5 primer stavkov z «filozofija»

« Helenistična filozofija se je močno razlikovala od grških filozofov klasične dobe. »
« V 1. stoletju pred našim štetjem je bil stoicizem izbrana grška filozofija za mnoge rimske aristokrate (kasnejši rimski cesar Mark Avrelij je bil celo sam stoiški filozof). »
« Vendar nacizem ni bil le filozofija vladanja. Hitler je bil obseden s pridobivanjem "navadnih Nemcev" za stališča stranke, zato je država bombardirala prebivalstvo s propagando in skušala omiliti porazne gospodarske razmere v začetku tridesetih let. »
« Veliko pomembnejši kulturni in družbeni vpliv kot povojna filozofija pa je imelo svetovno mladinsko gibanje v šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. »
« Le če bo ta filozofija vodila izbiro prejemnika naslednje Nobelove nagrade za mir - in v prihodnosti tudi drugih prejemnikov - sanje Alfreda Nobela ne bodo zaman. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021