Primer stavkov z «antične»

« Čeprav je Aleksander Veliki dobro znana osebnost antične zgodovine, pa helenistično obdobje kot celota ni. Razlog za to relativno zanemarjanje (v popularni kulturi in številnih zgodovinskih pregledih, vsaj na preduniverzitetni ravni) je, da je helenistično obdobje zasenčeno s hkratnim dogajanjem na Zahodu: vzponom Rima. »
« Prav tako se je v času Karla Velikega ponovno povečalo zanimanje za antične spise in za latinščino kot tako. »
« Celo učenjaki, ki so spoštovali antične avtorje in se do njih obnašali spoštljivo, so se v antični astronomiji opirali na nekatere precej vprašljive domneve, kot je na primer ideja, da Zemlja leži na velikanskem morju, ki se občasno razburka in povzroča potrese. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021