Primer stavkov z «geografskih»

« Sam Rim je imel nekaj ključnih geografskih prednosti. Njegovi hribi so bili zlahka branljivi, kar je napadalcem oteževalo uspešen napad. »
« Zato se je med letoma 1000 in 1300 iz srednjih geografskih širin Evrope proti severu in vzhodu močno razširilo poljedelsko prebivalstvo, ki je izkoristilo novo tehnologijo (in naraščajoče prebivalstvo), da je izkrčilo in obdelalo nekdanji gozd, grmičevje ali močvirje. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021