Primer stavkov z «ljudstvom»

« Povezali so se s sosednjim ljudstvom Etruščanov, ki je živelo severozahodno od Rima, in mu nekaj časa tudi vladali. »
« Plemstvo je imelo veliko moč tudi nad (večinoma podeželskim) preprostim ljudstvom: kmeti na zahodu in podaniki na vzhodu. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021