5 stavkov z «oblikovali»

« V tem nenehnem boju so Rimljani oblikovali temelje rimskega prava, pravnega sistema, ki je v različnih različicah postal temelj večine pravnih sistemov, ki se v Evropi uporabljajo še danes (izjema je Velika Britanija). »
« Nekateri zgodovinarji so domnevali, da bi Teodorik in Goti lahko oblikovali novo stabilno cesarstvo na zahodu in tako preprečili prihod "temnega veka", vendar je bila ta možnost prekinjena, ko je Bizantinsko cesarstvo vdrlo in poskušalo ponovno osvojiti izgubljeno ozemlje. »
« "Absolutizem" je pojem politične oblasti, ki so ga oblikovali zgodovinarji, da bi opisali spremembe v vladavinah glavnih evropskih monarhij v zgodnjem novem veku. »
« Nacisti so nenehno prirejali shode in oblikovali zgodnje različice "interesnih skupin", da bi ocenili vprašanja, ki so nagovarjala največje ljudsko občinstvo. Kljub temu v dvajsetih letih 20. stoletja niso imeli množične podpore - leta 1928 so osvojili le 2,6 % nacionalnih glasov. »
« Poklical je nekaj kolegov, da bi oblikovali skupino, vendar ni imel sreče. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021