8 primer stavkov z «elite»

« Kmalu so elite latinskih mest spoznale, kako koristna je igra z Rimljani. »
« Sčasoma so se lokalne elite vključile v guvernerski urad, ambiciozni ljudje pa so poskrbeli, da so se njihovi otroci naučili latinščine. »
« Rimske elite so vzdrževale nizke davke na lastno premoženje, vendar so bile province pogosto neusmiljeno izkoriščane in splošna raven davkov je bila visoka. »
« Cesarska birokracija je imela v Bizancu ogromno moč. Pokrajinske elite so svoje sinove pošiljale v Konstantinopel, da bi tam študirali in dobili službe. »
« Skoraj brez izjeme so si elite prizadevale aktivno spodbujati trgovino z gradnjo in varovanjem trgovskih poti ter z ustanavljanjem karavanserajov, utrjenih postojank za trgovske potnike. »
« Hkrati je bil eden od načinov, kako so si srednjeveške elite poskušale povečati možnosti, da se izognejo večnemu prekletstvu, ta, da so v oporoki zapustile zemljo in bogastvo samostanom in redovnicam. »
« Knezi in druge elite so potrebovali usposobljene birokrate za svoje trgovske imperije; potrebovali so pismene ljudi z znanjem prava in matematike, tudi če sami niso bili trgovci. »
« Ravnanje vojakov je bilo tako grozljivo, da so številne evropske elite začele verjeti, da so bolje urejene in vodene vojske nujne za preprečevanje kaosa v prihodnosti. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021