Primer stavkov z «češ»

« "... Zato se ne vznemirjajte, češ: 'Kaj bomo jedli, kaj bomo pili? Kajti vaš nebeški Oče ve, da jih vse potrebujete." »
« Starejša ženska je protestirala, češ da je preveč umazana, da bi se peljala v njem, vendar so jo fantje prezrli. Pomagali so ji vstati in poleg nje položili njene stvari. Spremljevalec je začel zapirati vrata. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021