Stavki z «formalizirali»

« Rimljani so formalizirali tudi pouk retorike, ki je vključeval preučevanje govorov velikih govornikov in politikov preteklosti ter razpravljanje z inštruktorji in sošolci v simuliranih scenarijih. »
« Leta 1955 so Sovjeti formalizirali svoj vojaški sistem z Varšavskim paktom, ki je sovjetski blok povezal v mrežo vojaških zavezništev, primerljivih z Natom. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021