6 stavkov z «ženski»

« V družinah so imeli ženski glasovi precejšnjo težo, v politiki pa so imele ženske velik vpliv v ozadju, medtem ko so moški zasedali vse uradne položaje. »
« Trditve znanstvene revolucije o ženski anatomiji so na koncu ustvarile psevdoznanstveno (tj. empirično napačno, a trdilno znanstveno resnico) teorijo o spolnih razlikah, ki je bila v svojem pogledu na ženske sposobnosti dejansko slabša od prejšnjih idej. »
« De Gouges je bila na koncu po ukazu skupščine usmrčena kot "kontrarevolucionarka", ženski politični klubi, ki so nastajali od leta 1789, pa so bili ukinjeni. »
« Častni znak srednjega razreda je bil, da ženski v hiši ni bilo treba delati za plačo, prav tako ji ni bilo treba opravljati težkega dela v hiši, če je bilo to le mogoče. Zato je veljalo, da je služkinja nujna. »
« Ustavila sva se, da bi pri ženski, ki je živela v bližini, kupila jajca za najin običajni vikend zajtrk. Milt je pripravil kavo in jajca. »
« Odhajali smo, ko sem se spomnil, da se ženski nisem zahvalil za pozornost, zato sem se vrnil k šotoru in rekel: "Hvala! »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021