Primer stavkov z «glasovi»

« V družinah so imeli ženski glasovi precejšnjo težo, v politiki pa so imele ženske velik vpliv v ozadju, medtem ko so moški zasedali vse uradne položaje. »
« -Osvobodite Tibet! -je vzkliknilo več članov skupine, njihovi glasovi so odmevali po gorah. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021