Primer stavkov z «enotnost»

« Ta enotnost in poudarek na mirnem reševanju sporov znotraj same rimske države sta se začela krhati po plenjenju Kartagine. »
« Relativna politična in verska enotnost, ki so jo Bizancu prinesle Justinijanove kampanje, je po njegovi smrti nenehno upadala. »
« Ta jezikovna enotnost je bila zelo koristna za trgovino ter kulturno in intelektualno izmenjavo, saj je bilo mogoče potovati od Španije do Indije in govoriti en jezik, prav tako pa je bila pred razbojniki zaščitena z eno upravo. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021