Primer stavkov z «junak»

« Zaradi tega je postal ljudski junak, rimsko plemstvo pa je strašil, ker je lahko zaobšel običajne rimske politične mehanizme in svoje vojne preprosto plačeval sam. »
« Pomemben je bil tudi mit o Napoleonu, ki je postal veliki romantični junak, čeprav sam ni bil romantična osebnost, saj so ga imeli za sodobnega Julija Cezarja ali Aleksandra Velikega (kot je upal). »
« V svoji domovini je postal ljudski junak, ker se je zdelo, da govori pošteno in odkrito. »
« "Nisem junak," vztraja novinar. "Življenje, preživetje zame pomeni, da ostanem v Sarajevu in opravljam svoje delo. Ne morem se izogniti temu, da bi me ujeli." Nato položi roko na dnevni izvod časopisa Oslobodenje in reče: "Brez tega časopisa bi bil konec. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021