Primer stavkov z «izglasoval»

« Kljub tej katastrofi je senat po Avgustovi smrti izglasoval njegovo pobožanjenje: tako kot njegovega prastrica Julija so ga zdaj častili kot boga. »
« Novi liberalizirani parlament, ki je sledil, je hitro izglasoval ukinitev suženjstva na britanskih ozemljih (1833), sprejel sporne zakone o revnih, s katerimi so bili ustanovljeni javni delavski domovi (1834) za brezposelne, ter odpravil skorumpirane in arhaične občinske oblasti in jih nadomestil z izvoljenimi sveti. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021