Primer stavkov z «finance»

« Cesar Vespazijan je državne finance spravil iz grozljivega stanja, v katerem jih je pustil Neron, in obnovil odnose med cesarjem in rimsko elito; to zagotovo ni škodilo njegovemu ugledu uspešnega generala, ki je bil eden od tradicionalnih virov statusa med rimskimi voditelji. »
« Ko je Dioklecijan prišel na oblast, so bile državne finance v razsulu. Dioklecijan je reformiral davčni sistem in uvedel uradni popis prebivalstva za davčne namene. »
« V prestolnicah so se zbirali industrija, finance, vlada in železnice. »
« V drugi polovici osemdesetih let so bile sovjetske finance v takšnem neredu, da je Gorbačov preprosto končal oboroževalno tekmo z Združenimi državami in priznal, da se ZSSR ne more kosati z velikanskim ameriškim arzenalom. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021