Stavki z «formaciji»

« Redni legionar se je običajno boril v formaciji s kratkim mečem in metanjem kopij, ko se je približal sovražniku. »
« V vsaki družbeni formaciji, pa naj gre za ceh, podjetje ali kulturno združenje, se razmerja moči ustvarjajo med tistimi, ki sprejemajo odločitve, tj. tistimi, ki imajo moč odločanja, in tistimi, ki jih ubogajo. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021