Primer stavkov z «elitami»

« Kljub temu so bile v starem Rimu med elitami in preprostimi prebivalci velike družbene razdalje. »
« Protestantizem se je zelo hitro razširil po vsem cesarstvu, zlasti med elitami, cerkvenimi delavci in izobraženimi mestnimi sloji. »
« Liberalci 19. stoletja so bili na splošno izobraženi moški in ženske, vključno z elitami industrije, trgovine in poklicev ter srednjim razredom. »
« Vzpostavlja jasno ločnico med navadnimi državljani in elitami. Elite, ki med seboj tekmujejo za glasove prebivalstva, so opredeljujoči element te oblike vladavine. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021