Primer stavkov z «članstvo»

« Za članstvo v upravnem svetu majhnega mesta ali vasi je bil potreben letni dohodek 100 000 sestercij. »
« Skoraj vsem Evropejcem je bilo na koncu skupno članstvo v latinski Cerkvi (opomba o poimenovanju: zaradi jasnosti bomo v tem poglavju za zahodno Cerkev s sedežem v Rimu v tem obdobju uporabljali izraz "latinska" in ne "katoliška", saj sta tako zahodna kot vzhodna "pravoslavna" Cerkev trdili, da sta enako "katoliški": univerzalni). Kot institucija je bila edina sposobna ohraniti vsaj del zapuščine starega Rima. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021