Stavki z «mednarodno»

« Drugi dejavniki pa so bili zunanji: mednarodno okolje Rima se je močno poslabšalo. »
« Spodbuda za prevzem Afrike je bila veliko bolj povezana z mednarodno napetostjo kot s praktično ekonomijo: v Afriki je bilo gotovo mogoče pridobiti koristi, vendar so bile takrat predvsem teoretične, saj noben Evropejec ni vedel, kaj so ti viri in kje jih je mogoče najti. »
« Od tam se je preselil v eno od 500 podružnic District Bank, nato pa v mednarodno ustanovo Standard Chartered Bank, kjer je delal kot borzni posrednik. »
« Podjetje Jumberca, S.A., s sedežem v bližini Barcelone, je postalo mednarodno vodilno na področju najbolj dovršenih tekstilnih strojev. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021