5 stavkov z «cesarski»

« Težava je bila v tem, da je bil celoten rimski cesarski sistem odvisen od neposredne in osebne odločitve samega cesarja. »
« Poskus konkuriranja cesarski industriji svile je bil nezakonit, zato je šel velikanski dobiček naravnost v kraljevo blagajno. »
« S tem je bil cesarski položaj poskus legitimacije največjega kralja te dobe, ki je bil povezan z zapuščino antičnega sveta. »
« Sveto rimsko cesarstvo je imelo parlament, cesarski zbor, v katerem so se sestajali predstavniki držav članic, svobodnih mest, kraljestev, vojvodstev in cerkvenih dežel, da bi se obrnili na cesarja in razpravljali o aktualnih političnih vprašanjih. V praksi je imel parlament le malo vpliva na zakone držav, ki so sestavljale cesarstvo. »
« Zanimivo je, da je Kepler svoje delo opravljal kot uradni cesarski matematik cesarja Svetega rimskega cesarstva Rudolfa II, ki je spregledal dejstvo, da je bil Kepler protestant, saj ga je (Rudolf) tako zelo zanimala znanost - in to v času tridesetletne vojne! »
definiciones-de.com - 1998 - 2021