Primer stavkov z «gradbene»

« Cesar naj bi nadzoroval vse večje gradbene kampanje, državne finance in čaščenje rimskih bogov, ne le vojaške strategije. »
« Sulejman pa ni bil le osvajalec. Nadzoroval je obsežne gradbene kampanje in financiral gradnjo mošej, medres (šol za islamsko učenje), karavanserajov (trgovskih postojank) in drugih javnih zgradb, ki so služile praktičnim namenom ter širile sultanovo moč in vpliv. »
« Cerkev je še naprej financirala velike gradbene projekte in razkošna umetniška dela, od katerih so bila mnoga namenjena laikom in ne le kot lep okras za visoke cerkvene uslužbence. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021