Primer stavkov z «hoteli»

« Ključna točka spora je bila, da Judje niso hoteli govoriti o božanskosti cesarjev. »
« Nekateri se niso hoteli prilagoditi in so postali "razbojniki", ki so se skoraj takoj uprli novi politični ureditvi. »
« Vendar dobrih filmov ne bomo imeli, dokler se vestni državljani ne bodo hoteli boriti za to, da bi popularna kultura spet odražala in spodbujala notranjo dobroto ljudi. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021