6 stavkov z «judovski»

« Sveti Pavel, judovski voditelj, ki je doživel globoko spreobrnjenje in postal glavni krščanski evangelist, je razširil idejo, da je bila Jezusova smrt na križu del božanskega načrta, ki je odpravil človeški greh. »
« Ali je bil Jezus Mesija? V judovski doktrini naj bi bil mesija lik, ki bo Jude osvobodil zatiranja in izpolnil zavezo med Judi in Bogom, tako da jim za vse večne čase podeli obljubljeno deželo. »
« Če je bil Jezus res judovski mesija, je bilo nesmiselno, da bi se lahko spreobrnil Rimljan, Perzijec ali Kelt. »
« judovski holokavst se je od drugih genocidov razlikoval tudi po tem, da je bil v veliki meri industrializiran: izveden je bil po časovnem razporedu, poboji pa so potekali v plinskih komorah, ki so jih zgradili nacistični agenti ali zasebna podjetja, najeta za to delo. »
« Prvo sistematično študijo holokavsta je opravil ameriški judovski zgodovinar Raul Hilberg, ki je leta 1961 objavil delo The Destruction of the European Jews, ki je vsebovalo prvo zelo podrobno študijo o številu žrtev, metodah, ki so jih uporabljali nacisti, in obsegu samega genocida. »
« Celo uradna britanska deklaracija, ki je ponudila podporo judovski domovini - Balfourjeva deklaracija iz leta 1917 - je vsebovala besedilo, ki je Arabcem v Palestini (tako muslimanom kot kristjanom) obljubljalo podporo pri zagotavljanju njihovih "državljanskih in verskih pravic". Z drugimi besedami, tedaj prevladujoča evropska sila na tem območju in tista, ki mu je neposredno vladala od leta 1920 do leta 1947, je skušala z nejasnimi zagotovili pomiriti obe strani. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021