6 stavkov z «širilo»

« Ko se je krščanstvo širilo po Evropi, je nadomestilo poganske in animistične poglede ter nadnaravne dogodke in naravne sile razložilo z njihovimi lastnimi pogoji. »
« Po nesreči v Černobilu se je sevanje hitro širilo. »
« Ironija tega obdobja je, da se je egiptovsko gospodarstvo razvejalo in širilo. Zdi se, da je bilo to obdobje, ko je nova elita naročala blago po kraljevem zgledu in tako podpirala nastajajoče obrtnike. »
« Pred Konstantinovim spreobrnjenjem se je krščanstvo širilo z misijonarskim delom, ki je uspešno ustanavljalo skupnosti po vsem rimskem cesarstvu, vendar ni resno zamajalo politeizma ali verske raznolikosti cesarstva. Cesarsko pokroviteljstvo je to spremenilo, saj je povezalo posvetno oblast s krščansko identiteto. »
« Tako se krščanstvo ni širilo zaradi vsemogočne in zelo centralizirane institucije, temveč zaradi prilagodljivosti in pragmatizma misijonarjev ter podpore posvetnih vladarjev (Franki so bili v tem pogledu odločilni). »
« Medtem ko se je luteranstvo širilo po severni Nemčiji in Skandinaviji, se kalvinizem ni širil le v Švici, temveč tudi v Franciji (kjer so bili kalvinisti znani kot hugenoti) in na Škotskem, kjer so bili škotski kalvinisti znani kot prezbiterijanci. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021