Stavki z «apostolom»

« Drugič, doktrinarna povezava z apostolom Petrom, ki naj bi neposredno od Kristusa prejel simbolične ključe nebes, ti pa so bili pred križanjem predani njegovemu nasledniku v Rimu (rimskemu nadškofu). »
« -"Jezus je svojim apostolom umil noge," razloži. Prišel je, da bi služil, ne da bi mu služili. Ali lahko storimo kaj manj? »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021