5 primer stavkov z «blaginje»

« Teodorik je vodil nekaj desetletij blaginje, ponovno vzpostavil mir na Apeninskem polotoku in se pridružil drugim gotskim ozemljem na zahodu. »
« Velik del blaginje severne Italije je temeljil na trgovskih vezeh (ne le na trgovskih praksah), ki jih je Italija vzdrževala z Bližnjim vzhodom, kar je v 14. stoletju pomenilo tako ostanke Bizantinskega cesarstva v Konstantinoplu kot tudi Osmansko turško cesarstvo, nastajajočo velesilo na vzhodu. »
« Ena od posledic blaginje, ki jo je ustvaril italijanski trgovski uspeh, je bil nastanek opazne potrošniške kulture. »
« Glavni vir blaginje Benetk je bil nadzor nad trgovino z začimbami. »
« Država blaginje je bila plačana s progresivnimi davčnimi sistemi in zelo velikim zmanjšanjem vojaških izdatkov; ena od prednosti zavezništva zahodne Evrope z Združenimi državami Amerike in evropske zavezanosti Združenim narodom je bila, da je bilo politično izvedljivo močno zmanjšati obseg vojske vsake države, saj je bilo jasno, da bodo Združene države Amerike tiste, ki bodo imele vodilno vlogo pri obvladovanju nevarnosti sovjetskega vdora. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021