Primer stavkov z «četrtina»

« Temata (themata) je bilo ozemlje, sprva približno četrtina cesarstva, organizirano okoli vojaškega naborništva. Vsak thémas je nadzoroval en sam general, ki ga je neposredno imenoval cesar. V njem so služili le vojaki iz tega thémasa, kar je v lokalnem prebivalstvu vzbujalo ponos na vojaško izurjenost, kar je pripomoglo k boljši morali. »
« Glede na te raziskave je bila četrtina primerov, diagnosticiranih kot razdraženo črevo, v resnici okužba, ki jo je povzročila Giardia lamblia, mikroskopski črevesni parazit, ki povzroča okužbo, imenovano giardiaza. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021