Primer stavkov z «cele»

« V provincah so se cele regije uprle, ko so se pojavili kraljevi služabniki in poskušali uničiti ikone. »
« Prav tako so se cele družine in celo vasi selile v iskanju nove zemlje za kmetovanje, običajno na vzhod in sever, kot je navedeno zgoraj. »
« Ivan IV Grozni je dal pobiti cele plemiške družine, če je menil, da ogrožajo njegovo oblast ali se preprosto ne odzivajo na njegove zahteve, naj mu služijo osebno na njegovem dvoru. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021