Primer stavkov z «arabska»

« Kot je bilo omenjeno v prejšnjem poglavju, je arabska znanost ohranila znanje starih Grkov, arabski učenjaki pa so bili odgovorni tudi za številna tehnološka in znanstvena odkritja. »
« Vendar so mnogi Judje in kristjani menili, da je arabska vladavina boljša od bizantinske, saj je bizantinska vlada aktivno preganjala verske disidente, Arabci pa ne. Tudi davki so bili pri Arabcih nižji kot v Bizancu. »
« Vsa zgoraj omenjena arabska znanja so v Evropo prišla predvsem prek stikov med prebivalci Španije in Sicilije. »
« Poleg tega so se arabska kraljestva borila proti seldžuškim Turkom, ki so si prizadevali osvojiti vse, ne le krščanske dežele. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021