Primer stavkov z «arabskem»

« V 6. stoletju našega štetja se je v arabskem svetu vse spremenilo. Mohamed se je rodil leta 570 po Kristusu v mogočnem trgovskem klanu Kurajš, ki je obvladoval več trgovskih podjetij v Meki in okoliških mestih. »
« Italijanski trgovci so se v arabskem svetu naučili in sčasoma prevzeli številne trgovske prakse in tehnike, ki so jim (Italijanom) pomagale ostati v ospredju celotnega evropskega gospodarstva. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021