6 stavkov z «štirideset»

« Za grobo predstavo: Černobil bo leta 2026, štirideset let po katastrofi 26. aprila 1986, še vedno ubijal ljudi. »
« Ko je bil star približno štirideset let, se je Mohamed vrnil v Meko in sporočil, da je z njim stopil v stik nadangel Gabriel, ki mu je sporočil, da mora on, Mohamed, ljudem v Meki in svetu prinesti Božje sporočilo. »
« Skoraj štirideset let je bila cerkev bojno polje med dvema rivalskima papežema in njunimi privrženci, laiki in monarhi pa so se na splošno lahko ukvarjali s svojimi posli brez strahu pred papeževim posredovanjem. »
« Naslednjih štirideset let se je Italija izogibala večjim konfliktom, kar je sovpadalo z obdobjem razcveta renesanse. »
« Zbrala se je revolucionarna množica, ki je, potem ko so vojaki v paniki ustrelili in ubili štirideset demonstrantov, začela graditi barikade in se pripravljati na boj. »
« Z drugimi besedami, odkar so imele velike sile izkušnje z vojno na evropskih tleh, je minilo več kot štirideset let, in kot so prehitro ugotovile, se je v tem času narava vojskovanja precej spremenila. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021