6 primer stavkov z «bolnikov»

« 7. Maziljenje bolnikov - zadnji obred, ki se opravi v trenutku smrti, da se duša pošlje v čistilnico, duhovno kraljestvo med zemljo in nebesi, kjer se grehi duše sežgejo v letih sprave in očiščenja. »
« Eksperimentalno skupino sestavljata približno dve tretjini bolnikov, za katerih zdravje bodo štiri dni molili s tradicionalnim krščanskim obredom polaganja rok; poleg tega bodo za polovico udeležencev molili šest mesecev. Skupino pričevalcev bo sestavljala tretjina bolnikov, za katere ne bo molil nihče. »
« "Dogaja se nekaj zelo nenavadnega in to mi je všeč," pravi eden od bolnikov, ki je imel na začetku poskusa 49 preobčutljivih sklepov; po štirih dneh molitve s polaganjem rok je imel le osem preobčutljivih sklepov, po šestih mesecih pa je lahko shajal brez protibolečinskih zdravil. »
« V študiji 254 bolnikov, ki so bili operirani, je 72 odstotkov občutilo olajšanje, ne da bi se jim poslabšala gibljivost. »
« Imena nekaterih bolnikov so v zgodbi spremenjena zaradi zaščite njihove zasebnosti. »
« Prepoznavanje bolnikov s koronarno boleznijo, ki imajo nizko koncentracijo HDL ali dobrega holesterola (manj kot 35 mg/dl), bi moralo veljati za prednostno nalogo, so sklenili raziskovalci. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021