Primer stavkov z «manjšine»

« Germanska ljudstva so se začela kot manjšine, ki so vladale nekdanjim rimskim podanikom. Navadno so podedovali rimsko birokracijo in se pri upravljanju svojih podanikov zanašali na njene uradnike in zakone, vendar so imeli tudi lastne tradicije germanskega prava, ki so temeljile na pripadnosti klanu. »
« Ludvik XIV. je neusmiljeno preganjal verske manjšine, pri čemer je preganjal več manjših skupin verskih nasprotnikov, največ pozornosti in jeze pa je namenil hugenotom. »
« Kapitulacijski sporazumi, ki so se začeli kot koncesije za verske manjšine, so se v 17. in 18. stoletju razširili na evropske trgovce. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021