Primer stavkov z «hierarhiji»

« Karel Veliki je prav tako reorganiziral Cerkev in vztrajal pri strogi hierarhiji nadškofov, ki so nadzorovali škofe, ti pa so nadzorovali duhovnike. »
« Slovani so bili po nacistični rasni hierarhiji tudi "rasno manjvredni" in "podljudje", zato je bilo civilno prebivalstvo slovanskih držav bodisi pobito bodisi je bilo podvrženo ravnanju, enakovrednemu umoru. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021