Stavki z «fevdalnega»

« Ena od zapuščin fevdalnega prava je bila tudi pomembnost časti in povračila; vsaka žalitev ali omalovaževanje je lahko sprožilo povračilne ukrepe ali celo celotno kraljestvo pahnilo v državljansko vojno. »
« Fevdalizem: za to obliko politične in gospodarske organizacije je bila značilna prisotnost fevdalnega gospoda, ki je vladal enotam kmetijskega in menjalnega gospodarstva. To je bila statična družbena organizacija, ki je temeljila predvsem na osebnih odnosih podrejenosti prebivalcev regije fevdalnemu gospodu. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021