Stavki z «številke»

« Čeprav natančne številke ne bodo nikoli znane, tudi zato, ker so ohranjeni viri izrazito usmerjeni proti Vikingom, je jasno, da so bili njihovi napadi po obsegu večji od prejšnjih prizadevanj. »
« Če vam številke lahko dajo predstavo o oddaljenosti Neptuna, recimo, da opazujemo Sonce tridesetkrat manjše, kot ga vidimo na Zemlji, in da je njegova toplota osemstokrat manjša od tiste, ki jo dnevno prejemamo doma. »
« Vendar pa vsak dan, ko odpremo časopis, najdemo novice o vojni, najdemo številke, ki kažejo, da veliko število ljudi nima zadovoljenih osnovnih potreb, in v vsakdanjem življenju vemo za težave, ki jih imajo ženske pri iskanju višje rangirane službe. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021