6 stavkov z «mednarodni»

« Perzijščina je v tem obdobju postala mednarodni jezik znanosti in poezije, saj so pomembna dela v perzijščini pisali pisatelji različnih narodnosti od severne Indije do Anatolije. »
« V 18. stoletju je bila francoščina tudi mednarodni jezik: ko je ruski plemič srečal Avstrijca in Angleža, so vsi trije med seboj govorili francosko. »
« Na mednarodni dan žena februarja 1917 (po takrat še veljavnem pravoslavnem koledarju - na Zahodu je bil marec) so delavke v Sankt Peterburgu demonstrirale proti carski vladi in protestirale proti cenam hrane, ki so zaradi vojne poskočile v nebo. »
« Čeprav je uradno veljal mednarodni sporazum o nevmešavanju med vladami Evrope in ZDA glede Španije, sta ga Nemčija in Italija grobo kršili ter nacionalističnim silam zagotovili vojake in opremo. »
« Pri mednarodni arbitraži države v sporu predložijo spor v odločitev organizaciji ali osebi, ki izda odločbo ali sodbo, zoper katero se ni mogoče pritožiti. Na primer, vprašanje meje med Čilom in Argentino pri Laguni del Desierto je bilo rešeno na slednji način. »
« Vedno tesnejši mednarodni odnosi povzročajo težave pri nadzoru nekaterih vprašanj s strani držav. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021