Primer stavkov z «fevdalni»

« Gospodarstvo je bilo skoraj v celoti lokalno; fevdalni gospodje in lokalni kralji so od kmetov pridobivali bogastvo, ker pa odvečne hrane niso imeli kje prodati, so kmetje po navadi pridelovali le tisto, kar so potrebovali za preživetje, in uporabljali metode, ki se niso spremenile več stoletij. »
« Prav tako fevdalni sistem v Italiji še nikoli ni bil tako zakoreninjen: obstajali so gospodarji in vazali, vendar je bil zlasti v mestih velik in močan neodvisen razred obrtnikov in trgovcev, ki se je upiral podrejenosti gospodarjem, zlasti tistim, ki niso živeli v mestih. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021