Primer stavkov z «boljših»

« Tako kot so se kmetje lahko pogajali o boljših pogojih, so velika mesta od kraljev dobila uradne listine v zameno za stabilno obdavčitev. »
« Posledica tega je bila, da je vsaj v boljših katedralnih šolah veliko število novoimenovanih duhovnikov izšlo z dobrim razumevanjem krščanske misli in enako dobrim razumevanjem retorike, razprave in logike. »
« Z iskanjem boljših tehnologij in novih materialov za industrijo," pravi nemški sociolog, "bodo znanstvene raziskave dobile nov zagon. Posledično se bo ponovno ocenil nadzor kakovosti. Vsako podjetje bo moralo imeti v svojih vrstah vsaj enega od teh strokovnjakov kot nekakšnega nadzornika popolnosti". »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021