8 stavkov z «angleškim»

« Listina pravic iz leta 1689 je vsem angleškim podanikom zagotavljala tudi nekatere pravice, vključno s sojenjem pred poroto in habeas corpus (zahteva, da oblasti privedejo zaprto osebo pred sodišče, da se izkaže razlog za zapor). »
« Julie je imela sedemletno hčerko Emmo Kate, ki se je rodila iz prejšnjega zakona z angleškim scenografom Tonyjem Waltonom. »
« Leta 1215 je veliko manj sposoben kralj Janez I. z angleškim plemstvom podpisal Magno listino, ki je uradno priznala fevdalne privilegije plemstva, mest in duhovščine. »
« Ko je Filip začel izdajati sodbe glede ozemlja Akvitanije, ki je bilo pod angleškim nadzorom, je Edvard začel vojno in sprožil stoletno vojno. »
« Med letoma 1305 in 1378 so papeži še naprej živeli in delali v Avignonu (kljub angleškim vpadom med stoletno vojno). »
« Pri tem je Henrik VIII. angleškim katoliškim ustanovam, predvsem samostanom, odvzel ogromno bogastvo in ga uporabil za financiranje svojega vojaškega razvoja. »
« Elizabeta I. je imela koristi tudi od denarja, ki ga je njen oče izropal angleškim samostanom. »
« Kmalu zatem je Liniers pozval prebivalce, naj prostovoljno oblikujejo vojaške enote, da bi organizirali obrambo mesta pred morebitnim novim angleškim napadom. Njegov poziv je bil dobro sprejet in približno 8 000 mož se je zbralo v pehotnih bataljonih ali konjeniških eskadronih. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021