Primer stavkov z «avtorji»

« Prav tako so se vsaj nekateri moški avtorji v srednjem veku jasno zavedali, da so ženske več kot sposobne bistroumnosti, neodvisnosti in sposobnosti. »
« Antični avtorji so na primer pisali o astronomiji, vendar niso ustrezno pojasnili opazovanih gibanj zvezd in planetov. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021