Primer stavkov z «laiki»

« Z drugimi besedami, srednjeveški laiki so se dobro zavedali, kako pokvarjeni so mnogi v Cerkvi. »
« Duhovniki in laiki (zlasti v Italiji) so ta položaj kmalu opisali kot novo babilonsko ujetništvo in prisotnost papeštva v Franciji primerjali s suženjstvom starodavnih Judov v Babilonu. »
« Po mnenju takratnih vernikov so laiki, prepuščeni sami sebi, preprosto napačno razumeli sporočilo Svetega pisma in s tem ogrozili svoje duše. »
« Da bi se bolje povezala z laiki, je Cerkev začela sponzorirati protipropagandno kampanjo, ki jo je navdihnil uspeh protestantizma z uporabo poceni tiska. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021