Primer stavkov z «izobrazba»

« Poleg tega je bila srednjeveška izobrazba in pismenost skoraj v celoti omejena na Cerkev kot institucijo, številni podeželski duhovniki pa so bili v najboljšem primeru polpismeni. »
« Kraljeve vlade so se obračale tudi na uradnike iz mest, katerih izobrazba je bila podobna izobrazbi humanističnih šol in vzgojiteljev v Italiji. »
« Vseživljenjsko učenje in univerzitetna izobrazba bosta nujna, pojavili pa se bodo tudi novi poklici. Nekateri so danes nepredstavljivi, drugi pa bodo logično nadaljevanje številnih poklicev, ki jih dobro poznamo. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021