Primer stavkov z «enajstem»

« V enajstem stoletju so se v Evropi ponovno pojavili prevodi Aristotelovega dela o formalni filozofski logiki. Večina se jih je ohranila v arabskem svetu, kjer je Aristotel veljal za najpomembnejšega predislamskega filozofa in so ga arabski učenjaki zelo natančno preučevali. »
« Zgodba se nahaja v enajstem poglavju Geneze. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021