Primer stavkov z «logiki»

« Pomen tega ponovnega odkritja Aristotela je v tem, da je njegovo delo o logiki ponudilo formalni sistem za ocenjevanje zapletenih del, kot je krščansko Sveto pismo. »
« Tako se je Aristotelov formalni pristop k logiki izkazal za neprecenljivega za razlagalce Svetega pisma. »
« V retoriki skupščine pa so v logiki emancipacije manjkale ženske. V skupščini ni bilo razprav o pravicah žensk, kar je v popolnem nasprotju z dolgimi razpravami o verskih manjšinah in temnopoltih prebivalcih kolonij. »
definiciones-de.com - 1998 - 2021