Stavki z «formalnega»

« Okoli leta 1100 se je v katedralnih šolah začela uporabljati nova oblika formalnega izobraževanja, ki je temeljila na sholastiki. »
« Očiten primer področja, ki je imelo koristi od formalnega disputatio (razpravljanja), je bilo pravo: razprava kot tehnika je zlahka prešla z biblijskih na pravna vprašanja, v 12. stoletju pa so nove generacije pravnikov (od Italije naprej) uporabljale sholastične tehnike tako za oživljanje vidikov rimskega prava kot za izpopolnjevanje svojih pravniških veščin. »
« Ni treba voditi formalnega dnevnega reda. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021