Primer stavkov z «celine»

« Trgovina na zahodno-vzhodni osi Evrazije kot celine se je ugodno stabilizirala, saj so imeli trgovci s svileno cesto razmeroma mirno in stabilno pot. »
« Sklepna ugotovitev je, da celine niso vedno zavzemale relativnih položajev, ki jih poznamo danes. »
« Od nastanka Zemlje je minilo skoraj 3500 let, ko so se celine napolnile z življenjem: pojavile so se dvoživke, sauri, sesalci, višji primati in nazadnje ljudje, organizmi, ki ob natančnejšem pregledu niso nič drugega kot visoko razviti večcelični evkarionti, daljni potomci neke samoreplicirajoče se molekule iz davnih in daljnih časov. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021