Primer stavkov z «boleznim»

« Zato so ljudje iskreno verjeli, da se lahko izognejo boleznim, če se izognejo miasmam (ki seveda nikoli niso zares obstajale). »
« Boj proti najbolj strašljivim boleznim pri mizi »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021