Primer stavkov z «medicinsko»

« Glede na pomanjkljivo medicinsko znanje ni presenetljivo, da so po Evropi redno razsajale najrazličnejše epidemije. »
« -Zelo dobro. Moj sin je bil sprejet na najprestižnejšo medicinsko fakulteto v državi. »
« Kupiti je treba računalnik in se vključiti v medicinsko bazo podatkov (najboljša in najzmogljivejša v špansko govorečem svetu je argentinska, imenuje se CONDOR in je odvisna od Sociedad Iberoamericana de Informaciones Científicas (Iberoameriškega združenja za znanstvene informacije)). S to potezo lahko zdravnik v realnem času prestreže rezultate, ki jih objavljajo najboljše medicinske revije na svetu, razdeljene in razvrščene po strokah. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021