Primer stavkov z «hipotez»

« Ena od hipotez je, da so bolniki z bubonsko kugo morda zboleli za pljučnico kot sekundarno okužbo in da je bila zato pljučnica še ena smrtonosna sestavina črne smrti. »
« Ena od hipotez je tako imenovana "napaka voditelja". Razlaga je naslednja: včasih se skupina kitov agresivno sprehaja po obalnih območjih in išče hrano. Če so pobočje plaže ali okoljske razmere nevarne, je napaka vodje pogosto pogubna za vse. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021