Primer stavkov z «bolniki»

« Ena od hipotez je, da so bolniki z bubonsko kugo morda zboleli za pljučnico kot sekundarno okužbo in da je bila zato pljučnica še ena smrtonosna sestavina črne smrti. »
« Vsi bolniki bodo deležni običajne zdravstvene oskrbe, v času trajanja študije pa jih bo še naprej pregledoval zdravnik centra. Zdravniški pregledi bodo tudi ob koncu poskusa ter po enem, treh, šestih in dvanajstih mesecih. »
« Nauk zgodbe: bolniki morajo v zdravnikovo ordinacijo prinesti stekleničke in škatlice zdravil, ki jih jemljejo, da lahko zdravnik pregleda nalepke. Ne pozabite omeniti zdravil brez recepta, kot so vitamini in minerali. »

Primeri stavkov s podobnimi besedami

definiciones-de.com - 1998 - 2021